Co-creatie Zelfsrealisatiedagen en data: 

30 juni 2024 Zelfrealisatiedag in Houten

Leven en bewegen in Universele Ordening 

Lieve mensen,


Vanuit een zacht en helder Kroatië doen wij een aankondiging voor een nieuwe
Zelfrealisatiedag die op zondag 30 juni 2024 gegeven wordt, in Houten.
Deze dag staat in het teken van de blauwdruk van Kroatië; het land waar ordening zichzelf
terugvindt en opnieuw uitnodigt om de val in bewustzijn om te zetten naar bewust vallen in
je eigen bewustzijn. Als thuiskomen in je Broncode waar dan de levensalchemie als een
kracht voor en door je heen kan stromen.


Ordening is een breed en groots begrip waar veel facetten in te belichten zijn om meer
(be)grip op te krijgen.
Vanuit ons Immanuel bewustzijn en de code die we hebben uitgelezen en gevoeld in Kroatië
nemen we jullie graag mee in de innerlijke bronbibliotheek van ordening en daarmee de
oorspronkelijke universele wetmatigheden waardoor je meer zicht krijgt op de praktische
ordening in je leven.
Zodat je meer keuzevrijheid creëert en vanuit je eigenheid doorziet en voorziet welke wegen
leiden tot oneigenlijke keuzes. En zo al je facetten in jezelf meer en meer naast elkaar
kunnen bestaan.


Ken je het beeld van een marionetten-theater, waarin de poppenspeler de poppen stuurt en
beweegt met touwtjes? Stel je een oorspronkelijke variant voor waarbinnen jij leeft in een
bewuste bandbreedte waarbinnen al jouw aspecten en belangrijke thema’s daadwerkelijk
naast elkaar kunnen bestaan in je levenshologram. Het is een levensveld waarbinnen alles
ruimte, aandacht en gerichte voeding krijgt door middel van jouw bewustzijn. Hoe krijg je
jouw leven werkelijk geordend, recht door de tijd-ruimte matrixen heen?


Op het kruispunt tussen splitsing en afsplitsing is een belangrijk onderscheid, geheugen en
oerkracht opgeslagen. Bewustzijn hierop is van essentieel belang om weer heel bewust te
kunnen ordenen en jezelf vrij te maken van een ‘onzichtbaar web’ waarbinnen
werkelijkheden, dimensies en aspecten door elkaar heen zijn gaan lopen, met alle gevolgen
van dien. Ook dit zullen we op de dag zelf verder verdiepen en uitpakken met elkaar. Hierin
gaan we een oerkracht in onszelf en met elkaar aanraken.


De mensheid hier houdt een illusiehologram in stand waar ordening kan bestaan en wat
ervoor zorgt dat we manifesteren in de stof(felijkheid) gevangen in tijd-ruimte.
Bronordening is de sleutel om jezelf daadwerkelijk tot in de stof neer te kunnen zetten waar
jouw Broncode begint en leeft.
Hierin zullen we ook wat belangrijke vragen stellen aan onszelf:
Wat wens jij verder te ordenen in je leven?
Heb je een gezonde en veilige ruimte gekend?
Waar wil jij je van bevrijden?

 

Tijdens deze Zelfrealisatiedag nemen we je mee op reis naar de essentie van je bewuste
ordenende vermogens, waar er veel inzicht en gevoel zal ontstaan op ordening in je
praktische, dagelijkse leven. Door middel van bewuste meditaties, informatie/kennis-
uitwisselingen, groepsinteractie en persoonlijke aandacht voor iedere aanwezige zullen we
een vitale shift maken in onszelf waarin werkelijkheden van jezelf veel meer naast elkaar in
kunnen bestaan. Het vermogen om jezelf in veiligheid in te bedden zal extra bekrachtigd
worden.


Tijd: 10:30-16:30
Plaats: Houten, exacte adres en praktische informatie wordt gemaild na aanmelding, een
week voor aanvang van de dag.
Uitwisseling: 125,- graag contant meenemen

Wees welkom. Aanmelden kan al via nanconiki@gmail.com

 

In Liefde Niki en Nanco

5 mei 2024 Zelfrealisatiedag in Houten

Vooraankondiging: The Alchemy of the Father Code 

Lieve mensen,

Bij deze willen wij, Niki en Nanco, alvast een vooraankondiging sturen voor een Zelfrealisatiedag die op zondag 5 mei 2024 (BeVRIJdingsdag) gegeven wordt in Houten.

Deze Zelfrealisatiedag staat in het teken van de verschillende lagen en dieptes van de oorspronkelijke vader code, de alchemie, de verdraaiingen en overtuigingen en beperkingen die trauma’s en een vaderwond opgeleverd hebben. Waar wij allemaal tot in de matrix vastzitten en collectief zo zoekend en verlangend hunkeren naar Zelf-BeVRIJding.

Kom je deze code met ons VRIJ maken en deze alchemie ruimte geven in ons lichaam, zodat we nog vrijer kunnen ademen en dus Leven?!

Wees welkom. Aanmelden kan al via nanconiki@gmail.com

Verder info volgt volgende week.

Liefs Niki en Nan

23 oktober 2023 Zelfrealisatiedag in Houten

Lifeforce from within; Where dolphins, whales and our inner children reconnect; Free movement within the matrix

Lieve mensen,

Op maandag 23 oktober 2023 geven wij, Niki en Nanco, een nieuwe Zelfrealisatiedag in Houten.

 

Lifeforce from within; Where dolphins, whales and our inner children reconnect; Free movement within the matrix

Deze dag nemen we jullie mee in een deep-dive reis waar het Oorspronkelijk Hartsbewustzijn tot op celniveau geopend en wakker gemaakt zal worden. Waar vanuit jij en je innerlijke kinderen in aanmoediging van jouwzelf in volle bezieling en aanwezigheid jouw bewegingen in kunnen zetten.

We zullen het dolfijnen-en-walvissenbewustzijn van binnenuit gaan beleven: Een dimensie waarbinnen jouw bewustzijn jouw oorspronkelijke beweging herkend en er daardoor in overgave, gehoor en stem aan kan geven.

Vanuit bewuste en gerichte transmissies zullen we de zelfrealisatie codes ophalen en openen zodat je vanuit deze dag jezelf kunt integreren en vanuit een hernieuwde afgestemdheid kunt oefenen met het openen en openhouden van je hart.

The dolfINs zijn de gatekeepers van het ontstaan van ons Hartsbewustzijn.

Vanuit hier kun je veilig naar dieptes in jezelf bewegen.

Vanuit de integratie van de zelfrealisatie codes, kan het lichaam vrijer van reactief bewustzijn bewegen en trilt het sneller dan waar het schaduwlichaam beweegt.

The Whales zijn de Veldhoeders van het Levensveld, de Bronademhaling waarin water de drager is van informatie. Zodat alles bewust in deze tijdslijn gevoeld en doorleefd kan worden en bestaansrecht heeft. Vanuit deze plek kan het Levensveld in jou haar plek terugvinden binnen jouw unieke ordening.

Dagoverzicht:

* Openingstransmissie: Jouw toegang tot het Dolfijnen Hartcentrum

* Openingsrondje

* Kennisuitwisseling

* Lunch pauze

* Deepdive transmissie: Dolphin and Whale alignment; Ademen in een oceaan van wijsheid

* Deelrondje en afronden

 

Praktische informatie:

Maandag 23 oktober te Houten

9:30-14:30

Koffie, thee en versnaperingen aanwezig. Zelf lunch meenemen.

Uitwisseling 130,-

Aanmelden: nanconiki@gmail.com

Een week voor aanvang ontvang je een praktische mail.

 

Voor de Zelfrealisatiedagen gelden annuleringsvoorwaarden: 

Na definitieve opgave via nanconiki@gmail.com ben je altijd het gehele workshop bedrag verschuldigd. 

Als je niet binnen de termijn van 2 weken na aanmelding hebt afgemeld. Wij geven bij een wachtlijst de mogelijkheid voor vervanging van een door ons geschikt bevonden persoon. Zodat jouw plaats weer kan worden ingenomen. Dan betaal je alleen 50 euro administratiekosten.

Als de trainer verhinderd wordt door een derde om de training voort te zetten is dit overmacht. De trainer is dan niet aansprakelijk. Wel zal deze zijn/haar uiterste best doen om op een andere manier de training voort te zetten. Bv. door verplaatsing of online.

15 oktober Zelfrealisatiedag Niki la Fleur en Hanneke van 't Hoff

Meer info volgt:
 
Op 15 oktober 2023 een zalige dag onder de fijne liefdevolle en bezielde van Niki la Fleur en Hanneke van 't Hoff in Houten.
Lief mens, je bent zo ontzettend welkom op deze dag voor een thuiskomen in alles dat wat mag zijn en is. Ontvangend, nieuwsgierig, open, eerlijk, zacht, verfijnd en subtiel.
Met als rode draad dat we laten ontstaan, in overgave met ons niet-weten en voelend-weten.
SAMEN in verbinding openen we een oneindig aanwezig veld dat het meestal subtiele in onszelf zichtbaar maakt in liefde.
Heel veel liefs, Niki en Hanneke
Opgeven kan via:
Niki.lafleur@gmail.com
En stuur me gerust een bericht als je meer wil weten.

 

 

 

 

11 oktober 2023 Ervaringsmiddag met Nanco en Niki Immanuël

Full Senses Perception: Werkelijk voelen in een gescripte werkelijkheid

Lieve mensen,

Wat heerlijk jullie te mogen ontmoeten tijdens deze ervaringsmiddag in Heelheid. We willen Oene en Jenny van harte bedanken voor het mede mogelijk maken van deze middag.

Ontzettend fijn om een ervaringsmiddag te komen geven in Friesland. Wat wordt er van je gevraagd in deze lineaire tijdslijn, NU?

Terwijl het bewustzijn gestaag groeit, wordt ook het angstweb zichtbaarder en tastbaarder.We leven in een gescripte werkelijkheid waarin dagelijks de scripts worden aangepast.

Hoe meer het oorspronkelijk bewustzijn vrij komt, hoe meer de angstlagen ook vrijkomen. Het beweegt en het danst met elkaar. Angst en verlangen kunnen alleen met elkaar dansen wanneer de bedding van veiligheid en zicht op en in onszelf groot genoeg is.

Tijdens deze ervaringsmiddag gaan we up-to-date werken met de ingebrachte programma’s binnen het angstweb. Zodat we bij onszelf kunnen blijven, daar onszelf weer kunnen leren voelen en vanuit daar van binnenuit deze programma’s kunnen waarnemen. Om vanuit de omhulling van buitenaf in uitlijning met Bron het veld vrijer in te bewegen. Daar waar we de beweging in de stilte en de stilte in de beweging zijn.

Het Elvenbewustzijn heeft samen met de Galactische mens de aards-menselijke ervaring vormgegeven. We nemen jullie mee op reis in een van de meest intieme verbindingen in het menselijke DNA, de verbinding met een van de ouderlijke rassen; de Lorah.

Tijdens de transmissie zullen we onszelf weer heel bewust her-installeren in de frequentie van het oorspronkelijk voelen en onszelf weer vanuit het heilige nulpunt in beweging brengen. Hiermee en hierdoor herverbinden we onszelf direct met de Lorah. Dit beweegt stil en telepatisch door het angstweb en stelt ons in staat vrijer te kunnen spelen in het herontdekken van ons ware zelf.

We mogen bewust wederkeren naar een full senses perception. Kom je jezelf herinstalleren in het werkelijk voelen in een gescripte werkelijkheid?!

Opbouw middag:
• Openingsmeditatie
• Kennisuitwisseling en groepsinteractie (delen/vragen)
• Pauze
• Transmissie
• Deelronde en afsluiting

 

Niki & Nanco Immanuël uit Nederland zijn hier op Aarde om het bewustzijn van het Galactisch Hart te zijn, door te laten stromen, te delen, te bekrachtigen en vele andere pioniers te ondersteunen zodat ieder zijn/haar rechtmatige plek weer kan innemen. We mogen weer ervaren dat wij allen heelheidswezens zijn en dat we allemaal de formule in ons dragen om de ‘innerlijke weg’ te (h)erkennen en te leven. Samen geven ze vorm aan een werkelijkheid waarin de galactische realiteit; het heelheidsbewustzijn, er volledig kan zijn. Door middel van Zelfrealisatiedagen, KristalOpstellingendagen en (ervarings)bijeenkomsten maken ze deze oneindige Bron-realiteit steeds tastbaarder en praktischer.

Niki & Nanco hebben een kwaliteit om precies de andere kant van de lens voelbaar, zichtbaar en tastbaar te maken. Hierin zijn ze prachtig op elkaar ingespeeld, aanvullend en bekrachtigend.

Niki heeft een eigen praktijk genaamd Heel Je Zijn. De website is: www.heel-je-zijn.nl

Nanco’s website is www.galactic-heart-centre.nl

Ook heeft hij een succesvol YouTube Kanaal: https://www.youtube.com/@galacticheartchannel3076

Liefs Niki en Nanco

 

14 september 2023 Zelfrealisatiedag Source Alchemy; Divine Intimacy embodied (Houten, Utrecht)


Deze zelfrealisatiedag gaat over het oorspronkelijke ontwerp van alchemie en de helende formule naar Bron-intimiteit.

We gaan naar de Bron van intimiteit met ons lichaam.

Waar alles dat nog in programma’s automatisch meedraait, ontmantelt mag worden zodat we steeds bewustere keuzes kunnen maken die blijvend zijn. En niet meer ontvankelijk zijn voor afleiding en verleiding binnen de matrix.

We zullen beweging gaan brengen in het centrumpunt, waar Bron zich bewust wordt van zichzelf en haar unieke draai inzet.

Tijdens deze dag betreden we de aanwezige en verborgen alchemie van de slang, het startpunt van voelen, van waaruit jij je unieke beweging kan inzetten en volgen.

En daar waar het voelen intact is en door aanwezigheid volledig belicht kan worden.

We gaan een stap maken in het ervaren van wat Lichtvoelen is. Hierin wordt het lichtlichaam in het fysieke lichaam gevoeld en waargenomen omdat je er zelf bij bent in jouw afstemming.

Daarvoor zullen we een helende formule met elkaar vormen om de seksuele wond in onszelf en het collectieve veld zichtbaar te maken.

De wond is in functie door ons HeelHeidsWezen niet mee te laten navigeren om zorg te kunnen dragen voor behoud van ons lichtlichaam in verbinding met ons fysieke lichaam.  

Ons lichaam is zo geprogrammeerd om daar niet bij te kunnen. Vanuit de lens van Anunaki is het de taak ons lichaam gehackt te houden in het programma van Adam en Eva. Hierin ervaren we constant eliminatie van vrijheid in ons systeem.

 

We zijn geïnspireerd en toegewijd vanuit ons Immanuel veld om deze programma’s aan het licht te brengen en in Vrijheid Vrij te geven voor ons als Galactische mens.

Klaar om elkaar in het ware gezicht, van vonk tot vonk, te ontmoeten.

 

In Liefde, Niki en Nanco Immanuël

 

Dagoverzicht:

* Openingstransmissie: Kronieken van de Slangen

* Openingsrondje

* Kennisuitwisseling

* Lunch pauze

* Deepdive transmissie: Het Lichtlichaam herverbinden en in Vrijheid Vrijgeven

* Eventueel een Helende oefening 

* Deelrondje en afronden

 

Praktische informatie:

Donderdag 14 september 2023 te Houten

11:00-17:00

Deksteen 21, 3991 ZV Houten 

Inclusief koffie/thee en versnaperingen. Lunch graag zelf meenemen.

Uitwisseling 150,- direct te voldoen bij aanmelding. 

Aanmelden: nanconiki@gmail.com

Een week voor aanvang ontvang je een praktische mail.

 

Voor de Zelfrealisatiedagen gelden annuleringsvoorwaarden: 

Na definitieve opgave via nanconiki@gmail.com ben je altijd het gehele workshop bedrag verschuldigd. 

Als je niet binnen de termijn van 2 weken na aanmelding hebt afgemeld. Wij geven bij een wachtlijst de mogelijkheid voor vervanging van een door ons geschikt bevonden persoon. Zodat jouw plaats weer kan worden ingenomen. Dan betaal je alleen 50 euro administratiekosten.

Als de trainer verhinderd wordt door een derde om de training voort te zetten is dit overmacht. De trainer is dan niet aansprakelijk. Wel zal deze zijn/haar uiterste best doen om op een andere manier de training voort te zetten. Bv. door verplaatsing of online.

7 augustus 2023 Ervaringsavond De Galactische Mens: Bewust Leven in Heelheid (in Brunssum, Limburg)

Lieve mensen,
Wat heerlijk jullie te mogen ontmoeten tijdens deze ervaringsavond in Heelheid. We willen Benigna van harte bedanken voor het mede mogelijk maken van deze avond.

Ontzettend fijn om een ervaringsavond te komen geven in Brunssum.
We leven in een tijdperk waar de Galactische Mens geboren wordt en aanwezig is.
Deze avond zal gaan over de verschillende lagen van wat de Galactische Mens in potentie is.
Met het bewuste onderzoek om dit in Vrijheid zelf vorm te leren geven.
Ons Immanuël-bewustzijn heeft de functie om Bron per direct te ervaren, te her-inneren en in je lichaam te integreren. Om vanuit daar wederom diep naar binnen te keren, de binnenwerelden vanuit de waarnemende lens te belichten. En de diepgewortelde overtuigingspatronen en (verslavende) pijn te oogsten, door deze vrij te geven van deze beperkende plek.
Het vraagt moed en bereidheid om jezelf te verlichten met jouw Bronlicht in je eigen dieptes.
Voel je uitgenodigd om te proeven aan jezelf, jouw heelheidswezen die altijd beheer heeft gehad over zijn/haar eigen bibliotheek (kennis en informatievoorziening).
Het nodigt uit vertrouwen te kweken, te herkennen en te erkennen wanneer je je blik nog naar buiten richt met behoeftige, afhankelijke en angstige ogen.
Deze ogen mogen onvoorwaardelijke liefde ontmoeten, die je aankijken met het volle vertrouwen dat je jezelf stap voor stap weer IN mag en kunt NEMEN.
De volle potentie van jouw galactische kern kan hier in dit graduele proces steeds verder tot leven komen.
Kom je ook van jezelf genieten en het leven met ons vieren?!

Datum, tijd en uitwisseling:

Maandagavond 7 augustus 2023
Tijd: 19:30-22:00
Uitwisseling: 20,-
Voor opgave: nanconiki@gmail.com

Opbouw avond:
• 2,5 uur
• Openingsmeditatie
• Kennisuitwisseling en groepsinteractie (delen/vragen)
• Pauze
• Transmissie
• Deelronde en afsluiting

————————————————————

Niki & Nanco Immanuël uit Nederland zijn hier op Aarde om het bewustzijn van het
Galactisch Hart te zijn, door te laten stromen, te delen, te bekrachtigen en vele andere
pioniers te ondersteunen zodat ieder zijn/haar rechtmatige plek weer kan innemen. We
mogen weer ervaren dat wij allen heelheidswezens zijn en dat we allemaal de formule in ons
dragen om de ‘innerlijke weg’ te (h)erkennen en te leven.
Samen geven ze vorm aan een werkelijkheid waarin de galactische realiteit; het
heelheidsbewustzijn, er volledig kan zijn.
Door middel van Zelfrealisatiedagen, KristalOpstellingendagen en (ervarings)bijeenkomsten
maken ze deze oneindige Bron-realiteit steeds tastbaarder en praktischer. Niki & Nanco
hebben een kwaliteit om precies de andere kant van de lens voelbaar, zichtbaar en tastbaar
te maken. Hierin zijn ze goed op elkaar ingespeeld, aanvullend en bekrachtigend.
Niki heeft een eigen praktijk genaamd Heel Je Zijn. De website is: heel-je-zijn.jouwweb.nl
Nanco’s website is www.galactic-heart-centre.nl .
Ook heeft hij een succesvol YouTube Kanaal:
https://www.youtube.com/@galacticheartchannel3076

Liefs Niki en Nan

Zondag 23 juli: The Orion Gateway; Mastering your Dragon alchemy

Op zondag 23 juli 2023 geven wij, Niki en Nanco samen een zelfrealisatiedag in Utrecht, Houten.

 

Op deze dag zullen we vanuit de alchemie en de mogelijkheden die het drakenbewustzijn met zich meebrengt, onszelf betreden.

Het drakenbewustzijn is de belichaming van een vrije en oorspronkelijke beweging, de ontketening en speelsheid van je elementenkrachten, de geest manifest geworden.

Waar Bron en vrije vorm één zijn en in de vorm spelen met elkaar, daar leeft jouw unieke drakenbewustzijn

Gedachten en gevoelens (weten- en buikbewustzijn) staan recht met elkaar en werken dienend aan elkaar samen.

 

 

Tijdens deze dag zullen we de vlucht met elkaar maken om jouw unieke drakenbewustzijn te ervaren en integreren in geest, ziel en lichaam.

Hierbij is het van essentieel belang dat we ook de functie van de relatie tussen Orion en het drakenbewustzijn uiteenzetten.

Orion is de ruimte waarbinnen alles is in jou, de kaart hoe alles verbonden is met elkaar.

Wanneer je Orion in jezelf bewust tot je beschikking hebt, ben je tevens de portaalhoeder van je galactische bibliotheek.

Het galactisch Hart is de inlogcode voor de ingang van een volle ervaring, iets wordt iets; de ervaring van Bron is Orion.

Wanneer we ons dit ten diepste her-inneren zijn we klaar voor de vrije drakenvlucht!

 

Dagoverzicht:

* Openingstransmissie: Terugkeer naar de oorsprong en het ontspringen van jouw Drakenbewustzijn

* Openingsrondje

* Kennisuitwisseling

* Lunch pauze

* Deepdive transmissie: Rechtstand en doorstroming van de Draak en haar rijder

* Helende oefening van de fysiek emotionele wond op je val van je vrije beweging en terugkeer van het          bewustzijn hierop

* Deelrondje en afronden

 

Praktische informatie:

Zondag 23 juli 2023 te Houten

11:00-17:00

Koffie, thee, lunch inclusief

Uitwisseling 110,- direct te voldoen bij aanmelding

Aanmelden: nanconiki@gmail.com

Een week voor aanvang ontvang je een praktische mail.

Annuleringsvoorwaarde: Bij afmelding binnen 48 uur voor aanvang van de dag wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Bij aanmelding gaat iedere deelnemer hiermee akkoord.

Zondag 18 juni: Pleiadisch Bewustzijn: De Belgische Sleutels van Alcyone

Dag lieve mensen,

Op zondag 18 juni 2023 zijn Nanco en Niki Immanuël weer in Kinrooi, België voor een zelfrealisatiedag. Dit keer staat het Alcyone bewustzijn centraal. Deze dag, die net voor de zomer-solstice wordt gehouden zal tevens een inleider zijn van de solstice-viering.

Wij willen Patrick, Gabriella en Liane van harte bedanken voor het mede-organiseren en mede-mogelijk maken van deze dag.

Wij als mensheid staan voor een individuele en collectieve geboorte.
Een wedergeboorte waarbinnen alles weer gevoeld wordt en alle informatie heel bewust uitgepakt worden. Dit levert een ervaring op waar alles in werkelijk gevoeld en doorzien kan worden.

Deze informatie is in onszelf aanwezig en de planetaire Belgische blauwdruk is de sleutel om ons door een volledig bewust vernauwd geboortekanaal te geleiden.
Op universeel level, in dit Universum, is er lang geleden een nieuw
centrumpunt gecreeërd waar oorspronkelijk bewustzijn volledig onderzoek
doet naar alle gelaagdheden van de dualistische ervaringen binnen wezens. Dit centrale lichtpunt wordt ook wel Alcyone genoemd, de centrale zon EN de Geest van de Pleiaden.
Alcyone is het portaal naar het experiment van ons zonnestelsel. Daar waar alle bewustzijnslagen worden ‘verzameld’, zodat bewustzijn weet, voelt en ervaart hoe het zich kan verhouden met disbalansen binnen het oorspronkelijke eenheidswezen.
Alcyone is de hoeder van een bewustzijnsbibliotheek waarin volledige
heelheidswezens hun ‘tijdelijke verloren aspecten’ weer doorgronden en
‘ophalen’ in zichzelf.
Binnen deze Zon is de Raad van Alcyone actief, een groep zeer geëvolueerde wezens die in het gehele universum bekend staan als de wezens met de meeste ervaring in het grote licht-schaduwspel. Hoe werken alle lagen van de psychologie? Oorspronkelijk bewustzijn, het mentale veld, emoties, gevoelens, dualiteit, trauma’s, creatie in relatie tot niet meer kunnen ervaren dat je creator bent. Alles wat zich af kan spelen in de dualistische ervaring.
De Raad van Alcyone zijn recordkeepers en chirurgen die dit onderzoek, binnen deze expertise ‘leiden’. Ieder oorspronkelijk wezen kan gebruik maken van deze bibliotheek, alleen: Hoe kun je weer in jezelf aanwezig zijn in deze bandbreedte van jezelf? Alcyone is de alchemie van ‘de Goede Herder’.

Tijdens deze bijzondere, mooie dag in Kinrooi, Belgie, gaan we diep afreizen in onze eigen holografische werkelijkheid, diep afreizen binnenin onszelf om bewust te wederkeren naar het ontstaan van Alcyone, en de precise frequentie waarbinnen Alcyone in jou aanwezig is. We gaan bewust terugkeren naar de oorspronkelijke gevoelssferen waarin we als wezens bewust zijn van dit universele onderzoek, en jouw eigen unieke rol en functie daarin opnieuw ervaren. De Alcyone-afstemming is een constante ervaring van voelen en zien
waar het nu eigenlijk over gaat. ‘Getting it’, ‘Being the Plan’. We gaan het Pleiadische convenant binnen in onszelf en we gaan heel bewust de lijn leggen met de Belgische ervaringswereld.

Tijdens deze dag begeleiden Nanco en Niki verschillende transmissies/meditaties, zal er kennisuitwisseling en een oefening plaats vinden om het Alcyone-bewustzijn meer te ervaren in jezelf.

Je bent van harte welkom om deel te nemen.

Praktisch: Deze dag is in Kinrooi, Belgisch Limburg. De datum is zondag 18 juni 2023. We beginnen om 11:00u en eindigen rond 17:00u. De inloop is vanaf 10:40u. De uitwisseling is 100 euro per deelnemer, gelieve contant te betalen bij binnenkomst. Koffie/thee, soep en brood (tijdens de lunch) zijn inclusief.  Aanmelden kan via nanconiki@gmail.com . Iedere deelnemer zullen we na aanmelding de adresgegevens toesturen.

Annuleringsvoorwaarde: Bij afmelding binnen 48 uur voor aanvang van de dag wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Bij aanmelding gaat iedere deelnemer hiermee akkoord.

Woensdag 12 april 2023: Azurian Water Consciousness: Re-Entering the Ocean’s Breath of Life

Dag lieve mensen,

Op woensdag 12 april 2023 geven wij, Nanco en Niki, een zelfrealisatiedag in Houten over het oorspronkelijke Azuriaanse bewustzijn. Dit zijn de oer-bewustzijnsvelden die waken over de essentie van het oceaanleven. Tijdens deze dag gaan we verder kennis maken met deze bewustzijnsvelden in onszelf. 
De Azuriaanse civilisaties hebben op verschillende wijzen bijgedragen aan de creatie en vormgeving van Terra Gaia en Planeet Aarde. Zij zijn de hoeders van de organische bewustzijnsvelden die leven in het water. De ‘kleur’ azuur, van bv azuurblauw, valt onder de lichtcontouren en bibliotheek van hun universele zon. Zij zijn hoeders van een realiteit waarbinnen wezens hun daadwerkelijke eenheid kunnen ervaren met het water. Hierin is geen neurologische/fysieke splitsing in de watekristallen aanwezig, waardoor het mogelijk is om volledig in het water te leven, vanuit innerlijke Bronvoeding. Vele waterwezens die wij op Aarde kennen leven in één van de interdimensionale stromingen die door de Azurianen zijn geinitieerd. Deze wezens ZIJN eigenlijk de kristallijne beweging die ademt door kwallen, octopussen, vissen, schelpen, parels en natuurlijk ook o.a. walvissen en dolfijnen. Ook het menselijke DNA heeft toegang tot de vermogens om volledig gecentreerd aanwezig te zijn in het waterbewustzijn. Om daadwerkelijk te leven in het oneindige veld van water. Jij bent Bron, jij bent de interconnectedness van water!

Tijdens deze diepgaande zelfrealisatiedag nemen Nanco en Niki je mee naar ons werkelijke bereik. We nemen je mee naar een verdiepte aanwezigheid, een verdiepte staat van bewustzijn en een longinhoud/ruimte die achter de longen aanwezig is om meer de eenheid met je eigen water-bewustzijn te ervaren. Hierin nemen we je ook mee door de opgeslagen verdichtingen, beschadigingen en overtuigingen die voor verkramping kunnen zorgen. Het is de balans tussen onze mogelijkheden en het benodigde innerlijk kind en schaduwwerk. 
Tijdens deze zelfrealisatiedag gaan we ervaren wat het met ons doet om in het innerlijke Azuriaanse universum te zijn. We gaan innerlijke ruimte maken voor deze kwaliteiten van onszelf. We gaan aanraken, veldwerk doen, de innerlijke-en-groepsdynamiek in, transmissies doen om de Azuriaanse frequenties in te gaan vanuit JEZELF, en we gaan nieuwe, gerichte dieptes in met ademhalingstechnieken die de cellen heropenen voor ons vermogen om daadwerkelijk in het water te kunnen leven. Met pure aanwezigheid, overgave, maar ook richtkracht gaan we nieuwe dieptes betreden van de conditie van onze immuunsystemen. Laten we naar een nieuwe diepte zakken in onszelf.
We gaan er een uitgelijnde, ingebedde, zachte en gerichte dag van maken om jezelf nog meer op AAN te zetten.
Je bent van harte welkom in Houten, op 12 april 2023.
Wie weet tot dan.

De zelfrealisatiedag is in Houten. Twee weken van tevoren zullen we het adres kenbaar maken aan die mensen die zich aangemeld hebben. De dag is op woensdag 12 april 2023. De dag begint om 11:00 uur en eindigt rond 17:00 uur. De inloop is vanaf 10:40 uur. De uitwisseling is 110 euro per deelnemer. Voor opgave graag mailen naar galacticheartcentre@yahoo.com en niki.lafleur@gmail.com .

Voor deze dag geldt een annuleringsvoorwaarde: Wanneer je minder dan 48 uur voor tijd afmeldt dient 100% van de uitwisseling betaald te worden. Bij aanmelding ga je hier mee akkoord.

Maandag 10 april 2023:

Resurrection: Living With-In Source (in Brunssum, Limburg)

Lieve mensen,
Op zondag 10 april 2023 geven wij Niki en Nanco, een zelfrealisatiedag in Brunssum, Limburg.
Wij willen Benigna van harte bedanken voor het openstellen van haar prachtige plek, het mede organiseren en mogelijk maken van deze dag!

De titel voor de dag is: Resurrection: Living with-in Source

Deze dag wordt heel bewust op 2e paasdag gehouden, om in de reikwijdte van de oorspronkelijke betekenis van Pasen te zijn.
Hierin gaan we de alchemie van wederopstanding in ons zelf in beweging brengen, waarin de as van het rechtstreeks Bron-zijn in jou is. Vrij van de illusionaire afstand.
Leven in de essentie van Bron, de ervaring en de toon van Bron om zo te verdiepen in Leven van binnenuit, wat jouw Quan Yin veld is hier!
Deze dag zal de uitlijning van je Bron centraal staan.
De ruggengraat zal hierin het startpunt zijn. In alle programmeringen, traumavelden en patronen binnen de matrix zijn we ver weggeraakt van het onderscheidingsvermogen waar ware keuzevrijheid in leeft.
Naast onderscheid is bereidheid een prachtig en krachtig ingrediënt om bij je (keuze)vrijheid te starten.
We zullen o.a. gebruik maken van het plasma veld om vanuit jouw unieke Broncode jouw oorspronkelijke ruggengraat op te bouwen en via lichtDNA te installeren in je fysieke lichaam. Waardoor het mogelijk wordt je Lichtlichaam meer naar je toe te halen.
In dit bouwwerk ben JIJ volledig aanwezig en onaantastbaar voor verleidingen en afleidingen die dit jaar nog verder opgevoerd zullen worden en zullen uitdagen om dieper ons Bron-zijn te kunnen gaan belichamen.
Tijdens deze dag vindt er een diepgaande individuele en groepsbekrachting plaats.
De innerlijke parel in Heel je Zijn mag ten diepste herondekt en ingenomen worden in de zetel van je ziel.
De opbouw van de dag:
 Openingstransmissie
 Openingsrondje en individuele basisbekrachtiging voor de dag
 Kennis- en informatieuitwisseling
 2 verdiepte ademhalingssessies om je cellulaire systeem bewust te openen
 Opening/Doorbraak Transmissie
 Korte lichaamsgerichte oefening
 Deelrondje
 Tips ter vertaalslag naar het dagelijks leven

Maandag 10 april 2023
Adres:
11:00-17:00
Koffie/thee, versnaperingen en lunch: inclusief
Uitwisseling: 130 euro
Opgeven kan via: NancoNiki@gmail.com

14 maart 2023: Quan Yin: De Water Blauwdruk van Terra Gaia (in Brugge)

Dag lieve mensen,

Wij, Niki & Nanco Immanuël zijn ontzettend blij om aan te kondigen dat we op dinsdag 14 maart 2023 terug zullen keren naar het prachtige Brugge om een zelfrealisatiedag te geven. Wij willen Charlotte van harte bedanken voor het mede-organiseren. Ook willen we Sonja van Centrum de Klaproos bedanken voor het openstellen van haar ruimte. 

De titel voor de dag is: Quan Yin: De Water Blauwdruk van Terra Gaia

Tijdens deze zelfrealisatiedag gaan we in onszelf afreizen in de dieptes van het Quan Yin-bewustzijn. Quan Yin is de volledige realisatie van onze innerlijke werelden. Volledig kunnen voelen, ervaren hoe je volledig vanuit binnenuit leeft. Bron in jou, de elementen in jou, de draken in jou. Het is het geheugen en de belichaming van wat het is om alles in jezelf te kunnen ervaren. Als een vrije vlucht binnen het Bron-bewustzijn. Jij bent jezelf en je behoud jezelf. Quan Yin is het vermogen om werkelijk IN je hart te zijn in deze werkelijkheid. Van binnenuit je hart zijn, zodat het open IS en open kan blijven. 
Juist omdat Belgie alle dimensies van het geboortekanaal vertegenwoordigd binnen deze matrix is het Quan Yin bewustzijn van essentieel belang om te blijven voelen. 
Vandaag gaan we de oorsprong van Quan Yin in onszelf ervaren, niet als een projectie als buiten onszelf, maar we gaan terug naar jouw oorspronkelijke blauwdruk waarbinnen jij voelt, weet en ervaart wat het is en wat het betekent om volledig van binnenuit te leven, alles doorgrondend wat je in jezelf tegenkomt. Vanuit deze innerlijke wereld gaan we afreizen naar Terra Gaia, de oorspronkelijke Aarde waar de mensheid o.a. vandaan komt, en aanwezig was/is in een volledig potentieel. Daar waar de mens 1 is met zichzelf en met de elementen van Spirit, de elementen van de natuur en de gevoelssferen. Terra Gaia omhult de Aarde waarop we leven. Terra Gaia is het bewuste levensveld van de Aarde. Terra Gaia is als de Spirit van de Aarde en alles wat we hier ervaren. Op de matrix Aarde nemen wij bijvoorbeeld een boom waar, Terra Gaia is als het gehele wezen in en achter die boom, en het bewustzijn hoe die boom is ontstaan, in heel haar ZIJN. Terra Gaia is het vermogen om vanuit jouw heelheid te kunnen communiceren met de natuurrijken. Het vermogen om hiermee te kunnen verbinden en te communiceren wordt ook wel het water-genoemd. Water is dat bewustzijn in ons waar we Bron zijn en Bron kunnen behouden, en waarin de essentie van alle verbindingen voelbaar is. Water draagt het geheugen van de volledige interconnectedness van alles.
Tijdens deze bijzondere en diepgaande dag gaan we een reis maken in de oceaansferen, om de Bron van water in onszelf te ervaren. We gaan hierin naar een nieuwe laag van stilte, verdieping, bekrachtiging en voelen. Hoe is het om werkelijk IN het water te zijn in jou? We gaan terug naar een bewuste ademhaling die vanuit jou komt en de werelden achter de longen activeert, waardoor het mogelijk is om het water veel meer te voelen. Het eenheids/liefdesbewustzijn in jezelf meer te kunnen voelen en ervaren. Hierin gaan we in ons lichaam meer voelen hoe walvissen zich voelen en hoe het is om de Bron van de levensstroom te zijn. Vanuit het open, innerlijke Quan Yin bewustzijn gaan we op andere lagen voelen hoe het is om werkelijk vanuit binnenuit te leven, daar waar je de stille stem bent van jouw binnenwereld. Jij bent aanwezig in volle levenskracht en in het werkelijke voelen hoe de levensstroom voelt! 
Tijdens deze dag gaan we door middel van meditaties/transmissies, een oefening, kennisuitwisseling, een unieke groepsdynamiek en een bewuste, verdiepte ademhaling ons Quan Yin/Terra Gaia Bewustzijn op AAN zetten. Hierin zal er veel heling plaatsvinden op het niet werkelijk kunnen voelen van de oorspronkelijke doorstroming van jouw wezen. Je bent van harte welkom om aanwezig te zijn op deze prachtige dag in Brugge.
Wie weet tot dan!
De dag wordt op dinsdag 14 maart 2023 gegeven in Centrum de Klaproos te Brugge. We beginnen om 10:15u en eindigen om 16:15 uur. De uitwisseling is 100 euro per deelnemer. Je kunt je opgeven via galacticheartcentre@yahoo.com en niki.lafleur@gmail.com (gelieve beiden mailen). Na aanmelding sturen we een bevestiging. De praktische mail voor alle deelnemers zal ongeveer 7 dagen van tevoren worden verstuurd.


Niki & Nanco Immanuël uit Nederland zijn hier op Aarde om het bewustzijn van het Galactisch Hart te zijn, door te laten stromen, te delen, te bekrachtigen en vele andere pioniers te ondersteunen zodat ieder zijn/haar rechtmatige plek weer kan innemen. We mogen weer ervaren dat wij allen heelheidswezens zijn en dat we allemaal de formule in ons dragen om de ‘innerlijke weg’ te (h)erkennen en te leven.
Samen geven ze vorm aan een werkelijkheid waarin de galactische realiteit: Het heelheidsbewustzijn er volledig kan zijn. Door middel van activatiedagen, empowerment-trainingen en bijeenkomsten maken ze deze oneindige Bron-realiteit steeds tastbaarder en praktischer. Nanco & Niki hebben een kwaliteit om precies de andere kant van de lens voelbaar, zichtbaar en tastbaar te maken. Hierin zijn ze goed op elkaar ingespeeld, aanvullend en bekrachtigend.


Niki heeft een eigen praktijk genaamd Heel Je Zijn. De website is: heel-je-zijn.jouwweb.nl

Nanco’s website is www.galactic-heart-centre.nl .
Ook heeft hij een succesvol YouTube Kanaal: https://www.youtube.com/@galacticheartchannel3076

12 maart 2023: The Diamond Christ (in Wiekevorst, België)

Hallo lieve mensen,
Op zondag 12 maart 2023 komen wij, Niki & Nanco Immanuël weer naar België, op een voor ons nieuwe locatie in Wiekevorst in Provincie Antwerpen. Wat ontzettend fijn om hier te zijn!
Wij willen Amina van harte bedanken voor het leggen van deze verbinding en voor het bieden van een basis voor deze dag.

Deze dag heeft de titel: The Diamond Christ
België is de frequentiezone op Aarde waar alle dimensies, perspectieven, aanvliegroutes en belangen rondom geboorte samenkomen. Wat is geboorte nu werkelijk? Wie zijn wie in de ‘hoogste versie’ van geboorte, de toon van ons ontstaan als wezens, als Bronnen die de ervaring van de Ene zijn? In deze volledige aanwezigheid van het oorspronkelijke geboorteveld weten wezens wie ze zijn, waar ze vandaan komen. Het vertrekpunt begint daarin in je oorspronkelijke identiteit. Bron en het zielenwezen zijn hierin één. Bron en ervaring zijn hierin één. Dit wordt ook wel het oorspronkelijke christusbewustzijn genoemd. De levende Christus in onszelf. De christus is jouw unieke, innerlijke toegang tot het licht/tot het wezen wie je werkelijk bent achter al de werkelijkheden van deze matrix. Het Christusbewustzijn is het ‘start-bewustzijn’ dat nodig is om oneindig te kunnen ademen, verdiepen, verfijnen, en om vanuit de vrije vlucht in en door werelden en bestaansniveaus te reizen.
Het deelgebied Antwerpen is een specifiek gecodeerd gebied waar ons aardse geboortekanaal samenvalt met de reikwijdte van het oorspronkelijke christusbewustzijn. Het is het vermogen om daar alle schillen die de afleidingen verzorgen binnen de matrix om het werkelijke christusbewustzijn weer te ervaren in jezelf. De stad Antwerpen is het geheugen van deze afkomst. De toon van dit geboorterecht door de dieptes van dualiteit te geleiden. Het letterlijk terug te werpen in onszelf. Het stabiel houden van de Belgische identiteit en alles wat er achter de Belgische blauwdruk gecommuniceerd wenst te worden. Het is het vermogen om de werkelijke Christus te geleiden door het geboortekanaal. Het werkelijk te voelen door alles wat we hier zijn geworden. De Christus in jou is nodig om het werkelijke geboortekanaal open te houden. In deze mate van veiligheid, openheid en zichtbaarheid kan de oorspronkelijke Christus ervaren worden, die in jou leeft. De werkelijke Christus-kennis-wijsheid ademt dan door de oog van de naald, door de diepte van het menselijke onbewuste. Hierdoor ontstaat een realiteit waarin het hart open is en door alles heen open kan blijven, omdat alles vanuit de werkelijke geboorte doorzien kan worden. Het volledig heropenen van het oorspronkelijk hart en het vermogen om het open te kunnen houden wordt ook wel de Diamanten-frequentie genoemd. Het diamanten-bewustzijn spreekt ten aller tijden de hartcellen aan binnen onze celstruren. In het veld van je open hart ben je, weet en voel je wie je bent, en doorvoel en doorzie je. Jij bent je essentie en kent het onderscheid tussen wat-is en wat zich voordoet als werkelijkheid.
Antwerpen wordt ook wel de diamanten-hoofdstad genoemd. Dit heeft met oorsprong te maken, wat er werkelijk gecommuniceerd wenst te worden, en natuurlijk ook binnen de schaduwstructuren van deze matrix. De diamantroof. Ofwel het opbouwen van een financieel en energetisch machtscentrum waarin het voor de meeste mensen lastig is om hun diamanten bewustzijn hier in de wereld te kunnen zetten. Het vermogen om het hart open te kunnen houden is van essentieel belang, en dat is precies waar deze dag over zal gaan. De provincie Antwerpen, met al haar drukpunten, krachtlijnen en geheugen is een formule waarin deze kennis en fijngevoeligheid is opgeslagen. Alle plaatsen symboliseren cellen in ons eigen lichaam die een andere diepte vertegenwoordigen van dit diamanten-christusbewustzijn. Tijdens deze dag gaan we het Belgische diamanten bewustzijn diep ervaren. Het punt waar het Christusbewustzijn en het diamantenveld in onszelf in elkaar klikken. De oorspronkelijke christus-essentie initieert het diamanten-bewustzijn. We zullen in ons bewustzijn helemaal terugreizen naar het ontstaan het diamanten-veld om heel bewust te voelen wat het in onszelf is. Hierin zullen we ruimte maken in het aard-menselijke geboortekanaal om onszelf in deze diepte te kunnen voelen en ontvangen. Hiervoor is naast het bewustzijnswerk ook het benodigde schaduwwerk nodig. Een liefdevolle, zachte aanraking aan jezelf om beperkende overtuigingen, emoties, blokkades en zelfsabotages te doorzien, en jezelf in waardigheid opnieuw te ontmoeten. We gaan de dieptes in van het geboortekanaal, om de toon van het oorspronkelijke christusbewustzijn voelbaar te maken.
Tijdens deze dag begeleiden Niki en Nanco je door verschillende stadia van het geboortekanaal en de bovenstaande formule om deze diepte van het Christusbewustzijn in jezelf te ervaren. Via meditaties/transmissies, bewustzijns-en-schaduwwerk, heling-en-reflectiewerk, een oefening, bewuste ademhaling en een onvoorwaardelijke bedding zullen we bovenstaande alchemie heel bewust op AAN zetten. Bewust levend verklaren, zodat het een rechtmatige plek heeft in jouw lichaam, in jouw wezen.
Het belooft een prachtige dag te worden voor ons wezen. Daarnaast is het een boost in nieuwe dieptes van de innerlijke Belgische blauwdruk en haar informatievoorziening.
Je bent van harte welkom om deel te nemen. Wie weet tot dan!

Deze zelfrealisatiedag wordt gehouden in Wiekevorst, België op zondag 12 maart 2023. De dag begint om 11:00u en eindigt om 17:00u. De inloop is vanaf 10:40 uur. De uitwisseling is 90 euro per deelnemer. Je kunt je opgeven via galacticheartcentre@yahoo.com . De praktische mail voor alle deelnemers zal ongeveer 7 dagen van tevoren worden verstuurd.


Niki & Nanco Immanuël uit Nederland zijn hier op Aarde om het bewustzijn van het Galactisch Hart te zijn, door te laten stromen, te delen, te bekrachtigen en vele andere pioniers te ondersteunen zodat ieder zijn/haar rechtmatige plek weer kan innemen. We mogen weer ervaren dat wij allen heelheidswezens zijn en dat we allemaal de formule in ons dragen om de ‘innerlijke weg’ te (h)erkennen en te leven.
Samen geven ze vorm aan een werkelijkheid waarin de galactische realiteit: Het heelheidsbewustzijn er volledig kan zijn. Door middel van activatiedagen, empowerment-trainingen en bijeenkomsten maken ze deze oneindige Bron-realiteit steeds tastbaarder en praktischer. Nanco & Niki hebben een kwaliteit om precies de andere kant van de lens voelbaar, zichtbaar en tastbaar te maken. Hierin zijn ze goed op elkaar ingespeeld, aanvullend en bekrachtigend.


Niki heeft een eigen praktijk genaamd Heel Je Zijn. De website is: heel-je-zijn.jouwweb.nl

Nanco’s website is www.galactic-heart-centre.nl .
Ook heeft hij een succesvol YouTube Kanaal: https://www.youtube.com/@galacticheartchannel3076

The Golden Atlantis (in Houten, Utrecht)

Dag lieve mensen,
Op dinsdag 28 februari 2023 geven wij, Niki & Nanco, een bekrachtigende, multi-dimensionale zelfrealisatiedag over het Gouden Atlantis in Houten. Het is een zelfrealisatiedag in een intieme setting van maximaal 12 mensen.

Het Gouden Atlantis is de oorspronkelijke bibliotheek waarin wij als bewustzijnswezens alles zijn, alles weten over het ontstaan van Atlantis. Atlantis is een eigen ontwerp met een specifieke blauwdruk binnen een veel groter planetair en galactisch plan. Het woord GOUD refereert naar de oorspronkelijke waarde van creatie, het volle bewustzijn waarin wezens weten wat iets IS. Waarvoor is iets gecreëerd en wat is de Geest van creatie? Wat zijn de diepliggende motivaties en beweegredenen in de uiteenzettingen van een creatie?
Atlantis is en was het geheugen van het grote experiment Aarde. Om een nieuwe lijn van bewustzijnswezens te creëren die in hun lichtlichamen en fysieke lichamen één zouden zijn met de biotoop Aarde. Een humanoide-vorm die speciaal geschapen is om één te zijn met de sferen van de Aarde, haar klimaat, haar resonantie, haar toon. Als wezens die de weerspiegeling zouden zijn van de wortels van de Aarde in hun unieke DNA, en tegelijkertijd de reikwijdte van de Geest open zouden kunnen houden. Een open kanaal voor het ‘Levenszaad’. Om het potentieel dat wezens hebben als geestescapaciteiten hier op Aarde te kunnen ontwikkelen, in een nieuw jasje. De designers van de oorspronkelijke Atlantiërs creërden een experiment voor een nieuw ras die bevoegd zou zijn om in afstemming met de Aarde de beweging van het universum te ‘kanaliseren’. Nieuwe lichtlichamen die de Aarde voelen en kennen, en tegelijkertijd de ‘poortwachters’ werden van de verhoudingen met het potentieel. Het openhouden van de Geest-reikwijdte, waardoor wezens op Aarde kunnen blijven voelen en ervaren wie ze zijn, en waar ze vandaan komen. Het vergt soms een hele ‘tijd’ om nieuwe wezens ‘adaptable’ te maken aan nieuwe sferen, nieuwe planeten, zeker als er al zoveel is gebeurd binnen galaxies waarbinnen bewustzijn is gevallen en er vele belangen zijn op verschillende bewustzijnsniveaus.
De Atlantiërs zijn eigenlijk de DNA-frequenties die stabiel dienen te staan, uitgelijnd, om constant ons werkelijke potentieel te ervaren, die precies past in onszelf en onze verbinding met de Aarde. De oorspronkelijke Atlantische toon is het geheugen hoe je jezelf kunt behouden, het oorspronkelijke design van deze openheid. Jezelf in vrijheid kunnen verwezenlijken op Aarde, afgestemd, onaantastbaar, levend waar je voor bent gekomen. Het Atlantische ‘portaalsysteem’ is het oorspronkelijke ontwerp om dit in jezelf open te houden, trillend voorbij intergalactische belangenverstrengeling. In het lichaam je eigen zaadje zijn, kennen, voelen, ervaren en van daaruit kunnen bewegen. De overkoepeling zijn in de dieptes en de lijn recht kunnen houden waar je hier werkelijk voor bent. Het voelen van jezelf, de Aarde en het bewustzijn waar je werkelijk vandaan komt.
Er is veel gebeurd in en rondom Atlantis. Er zijn veel wijzigingen aangebracht in het experiment, maar het oorspronkelijk geheugen en de feeling van de wortels are still alive. Het trilt voorbij alle afleidingen.
Tijdens deze zelfrealisatiedag nemen Nanco en Niki je mee naar het Gouden Atlantis, het ontstaan van Atlantis. Wanneer we Atlantis volledig wensen te (door)zien en (door)voelen, is het van essentieel belang om het design, de Geest van Atlantis te ervaren. The seed. Wat ging er aan ‘vooraf’ en hoe is Atlantis gecreëerd? Wat is de ZIJNS-waarde van Atlantis? De Geest van Atlantis? Het Gouden Atlantis betekent dat we in ons schepping hier weet van hebben en één kunnen zijn met wat Atlantis nu eigenlijk is, zodat we vrij door de bibliotheek kunnen reizen en de tussenliggende ervaringen, gevoelens, emoties en overtuigingen kunnen doorzien. De dieptes van de Geest en het doorgronden van de emoties? Waarom voelen we wat we voelen? De balans tussen het innerlijke bewustzijnswerk, juist ook in de schaduwzijdes.
Nanco en Niki nemen je mee naar het ontstaan van het Atlantis-kristal en welke functie dit had in het Atlantische, humanoide en buitenaardse rasterwerk. En wat is de reikwijdte en de impact van het Atlantis-kristal op ons in deze tijd? Hoe werkt het? Hoe werkt de kristallisering van al onze informatie en het vermogen om vol bewustzijn te containen op Aarde?
Tijdens deze dag zullen we door middel van een unieke groepsdynamiek, meditaties/transmissies, bekrachtigingswerk/schaduwwerk, informatie-uitwisseling, een oefening en ademwerk terugreizen naar de Geest van het Gouden Atlantis. Hierin reizen we af naar een frequentie aanwezig ‘voorbij’ tijdslijnen, zodat de werkelijke communicatie NU is. Het wordt een zeer diepgaande bekrachtigingsdag, die als een motor fungeert om bewust in jezelf in het Gouden Atlantis, ofwel de oorspronkelijke Atlantische bibliotheek te zijn. Je bent van harte welkom.
Op dit moment zijn er nog 5 plekken vrij.
De zelfrealisatiedag is in Houten. Twee weken van tevoren zullen we het adres kenbaar maken aan die mensen die zich aangemeld hebben. De dag is op dinsdag 28 februari 2023. De dag begint om 11:00 uur en eindigt rond 17:00 uur. De inloop is vanaf 10:40 uur. De uitwisseling is 110 euro per deelnemer. Voor opgave graag mailen naar galacticheartcentre@yahoo.com en niki.lafleur@gmail.com .

Voor deze dag geldt een annuleringsvoorwaarde: Wanneer je minder dan 48 uur voor tijd afmeldt dient 100% van de uitwisseling betaald te worden. Bij aanmelding ga je hier mee akkoord.

31 januari 2023: Azurian Water Consciousness: Re-Entering the Ocean’s Breath of Life

Dag lieve mensen,

Op dinsdag 31 januari 2023 geven wij, Niki en Nanco, een zelfrealisatiedag in Houten over het oorspronkelijke Azuriaanse bewustzijn. Dit zijn de oer-bewustzijnsvelden die waken over de essentie van het oceaanleven. Tijdens deze dag gaan we verder kennis maken met deze bewustzijnsvelden in onszelf. 
De Azuriaanse civilisaties hebben op verschillende wijzen bijgedragen aan de creatie en vormgeving van Terra Gaia en Planeet Aarde. Zij zijn de hoeders van de organische bewustzijnsvelden die leven in het water. De ‘kleur’ azuur, van bv azuurblauw, valt onder de lichtcontouren en bibliotheek van hun universele zon. Zij zijn hoeders van een realiteit waarbinnen wezens hun daadwerkelijke eenheid kunnen ervaren met het water. Hierin is geen neurologische/fysieke splitsing in de waterkristallen aanwezig, waardoor het mogelijk is om volledig in het water te leven, vanuit innerlijke Bronvoeding. Vele waterwezens die wij op Aarde kennen leven in één van de interdimensionale stromingen die door de Azurianen zijn gëinitieerd. Deze wezens ZIJN eigenlijk de kristallijne beweging die ademt door kwallen, octopussen, vissen, schelpen, parels en natuurlijk ook o.a. walvissen en dolfijnen. Ook het menselijke DNA heeft toegang tot de vermogens om volledig gecentreerd aanwezig te zijn in het waterbewustzijn. Om daadwerkelijk te leven in het oneindige veld van water. Jij bent Bron, jij bent de interconnectedness van water!

Tijdens deze diepgaande zelfrealisatiedag nemen Nanco en Niki je mee naar ons werkelijke bereik. We nemen je mee naar een verdiepte aanwezigheid, een verdiepte staat van bewustzijn en een longinhoud/ruimte die achter de longen aanwezig is om meer de eenheid met je eigen water-bewustzijn te ervaren. Hierin nemen we je ook mee door de opgeslagen verdichtingen, beschadigingen en overtuigingen die voor verkramping kunnen zorgen. Het is de balans tussen onze mogelijkheden en het benodigde innerlijk kind en schaduwwerk. 
Tijdens deze zelfrealisatiedag gaan we ervaren wat het met ons doet om in het innerlijke Azuriaanse universum te zijn. We gaan innerlijke ruimte maken voor deze kwaliteiten van onszelf. We gaan aanraken, veldwerk doen, de innerlijke-en-groepsdynamiek in, transmissies doen om de Azuriaanse frequenties in te gaan vanuit JEZELF, en we gaan nieuwe, gerichte dieptes in met ademhalingstechnieken die de cellen heropenen voor ons vermogen om daadwerkelijk in het water te kunnen leven. Met pure aanwezigheid, overgave, maar ook richtkracht gaan we nieuwe dieptes betreden van de conditie van onze immuunsystemen. Laten we naar een nieuwe diepte zakken in onszelf.
We gaan er een uitgelijnde, ingebedde, zachte en gerichte dag van maken om jezelf nog meer op AAN te zetten.
Je bent van harte welkom, wie weet tot dan.
Deze dag zit ondertussen vol. Wel is het nog mogelijk om je op te geven voor de ‘reservelijst’.

De zelfrealisatiedag is in Houten. Van te voren zullen we het adres kenbaar maken aan die mensen die zich aangemeld hebben. De dag is op dinsdag 31 januari 2023. De dag begint om 11:00 uur en eindigt rond 17:00 uur. De inloop is vanaf 10:40 uur. De uitwisseling is 110 euro per deelnemer. Voor opgave graag mailen naar galacticheartcentre@yahoo.com en niki.lafleur@gmail.com 

Voor deze dag geldt een annuleringsvoorwaarde: Wanneer je minder dan 48 uur voor tijd afmeldt dient 100% van de uitwisseling betaald te worden. Bij aanmelding ga je hier mee akkoord.

12 februari 2023: The Lemurian Whales (in Roermond, Limburg)

Dag lieve mensen,

Wij, Niki & Nanco, zijn verheugd om aan te kondigen dat we op zondag 12 februari 2023 weer terugkeren naar Roermond om een zelfrealisatiedag te geven.

De walvissen zijn op Aarde de centrale containers van het water. Het zijn de hoeders van de oorsprong van water, de betekenis van water, en van het geheugen van de kosmische geschiedenis van het water. Waar komt het water in onszelf en op Aarde vandaan? Wat is water nu eigenlijk en wat zijn onze mogelijkheden wanneer we weer bewust in eenheid zijn met het water?

De walvissen zijn de belichaming van de oorspronkelijke ervaring van ademen. Jij bent en ademt heelheid. Walvissen ondersteunen ons in de herinnering hoe je van binnenuit werkelijk kunt ademen voorbij de voorgeprogrammeerde zuurstofpercentages binnen de matrix.

Ademen vanuit de innerlijke wereld waarin wij zelf de toegang zijn tot de volledige informatievoorziening van onszelf en de relatie tot het AL.

Tijdens deze dag reizen we af naar de reikwijdte van MU en LeMUria. Dit is een belangrijke ervarings-bibliotheek in onszelf, omdat Mu de Moeder-trilling van Planeet Aarde in zich draagt. Dit betekent dat onze aanwezigheid in het Lemuriaanse veld ervoor zorgt dat we daadwerkelijk, in onszelf, kunnen ervaren hoe de Aarde is ontstaan en tegelijkertijd kunnen ervaren hoe onze planetaire Avatar werkt. Hoe zijn wij ontstaan op Aarde en hoe kunnen we vanuit een bewuste wedergeboorte volledig aanwezig zijn in onszelf en op Aarde? Mu is het geheugen waarin we ook op Aarde volledig ons eigen ontstaan kunnen beleven. Waarom zijn we op Aarde en hoe kunnen we ons dusdanig afstemmen zodat we meer kunnen herinneren wat er is-en wat er was-voordat de Aarde ontstond? Mu is eigenlijk het vermogen om onze eigen planetaire moedercel in te nemen, zodat we de al-kennis-wijsheid volledig kunnen dragen. De volledige opbouw van ons bewuste immuunsysteem. Dit is ook het vermogen om jouw eigen grootsheid te zijn, te kunnen dragen door de ingebrachte limitaties van deze fysieke lichamen.

In de Lemuriaanse Rijken waren vele unieke walvissen(soorten) ook op Aarde om de oorspronkelijke, kristallijne codes van het water te hoeden, zodat deze innerlijke staat van bewustzijn zou kunnen bestaan en tot op de dag van vandaag kan blijven voortbewegen. Dit zijn de walvissen-lijnen, de ‘vaarroutes’ langs Hawaii, de Amerika’s, Afrika en andere werelddelen. Het water is de container en geleider van informatie. Hoe zitten alle verbindingen eigenlijk in elkaar? Hoe zijn alle dots connected? Het water draagt ook het geheugen van wat de Aarde is, en hoe de Aarde is ontstaan. Onze lichamen, die grotendeels uit water bestaan, dragen dit geheugen en dit bewustzijn in zich. Alleen, hoe kun je deze reikwijdte zelf weer heel bewust aanzetten?

Tijdens deze bijzondere dag in Roermond, gaan we letterlijk het roer omgooien. We gaan afreizen naar onze oorspronkelijke eenheidsverbinding met de Lemuriaanse walvissen-codes. Dit betekent dat we onszelf opnieuw gaan ontmoeten in een frequentie-bandbreedte waarin we bewust aanwezig zijn in onze samenval met het ontstaan van de Aarde. In deze diepte van onszelf ligt ook het vermogen om ons eigen bewustzijn volledig te ervaren ‘in het aardse jasje’. Het gaat om volledig aanwezig zijn. Jouw oerkracht zijn en ervaren. Volledig landen in jezelf, je eigen moedercel. We gaan de walvissen met het MU-geheugen meer in onszelf ervaren. De walvis voelen, de walvis zijn. We gaan naar een diepere ademhaling en onszelf trainen om naar een ‘puur licht’ ademhaling te gaan die trilt voorbij en achter de matrix-zuurstof. Het is een walvissen ademhaling. Een ademhaling waar oorspronkelijke Lemurianen ook bekend mee waren. We gaan onszelf opnieuw AAN zetten in deze schoonheid en puurheid van ons heelheidswezen. Tijdens de dag zullen we door middel van meditaties/transmissies, kennisuitwisseling, een verdiepende ademhalings-afstemming en een bewuste groepsdynamiek nieuwe dieptes in beweging brengen.

Je bent van harte welkom om deel te nemen.

 

Praktisch: Deze dag is op zondag 12 februari 2023 en begint om 11:00 uur en duurt tot 17.00 uur. De inloop is vanaf 10:35 uur. De uitwisseling is 120 euro per deelnemer. Dit is incl. koffie/thee/water en wat versnaperingen. Lunch graag zelf meenemen. Het adres in Roermond wordt bekend gemaakt na opgave. Opgave graag via niki.lafleur@gmail.com  EN galacticheartcentre@yahoo.com

 

Voor deze zelfrealisatiedagen gelden annuleringsvoorwaarden: Bij afzegging binnen 48 uur voor aanvang dient het gehele bedrag betaald te worden. Bij inschrijving gaat iedere deelnemer hiermee akkoord.