Ouder/Kind coaching


Visie

Heel graag ontmoet ik het kind werkelijk in zijn/haar Wezen.

De Lichtkinderen van deze tijd nodigen ons (volwassenen) o.a. uit om onze interne beperkingen/blokkades/trauma’s op te ruimen en helen, zodat wij deze mooie kinderen een toekomst kunnen geven naar een wereld waar men kan ontwaken, werkelijk voelen en in verbinding komen met zichzelf, elkaar en het leven. 

Tegenwoordig worden er veel labels geplakt, gedrag ver- en beoordeelt vanuit het schoolsysteem en hulpverlening die wij al generaties lang kennen; er is een probleem en er wordt vaak buiten onszelf gezocht en gedacht in beperking(en), en vanuit daar wordt getracht oplossingen te vinden. 

Werkwijze                                        

Het (innerlijk)kind staat centraal wanneer je/jullie kind Heel Je Zijn binnenkomt.

Daarin neem je jezelf en je relatie altijd mee. Dit is kwetsbaar en vraagt om een veilige en vertrouwelijke bedding. Eenieder heeft een diep verlangen gezien, gehoord en gevoeld te worden, het is als ademen. 

Het leven kan je raken, uit balans halen, kleuren en beschadigen. Het vraagt om moed om daarnaar te durven kijken en in te voelen om tot heling, acceptatie en vrijgeven te komen. 

Kinderen zijn hier zuivere spiegels in. Jouw kind(eren) laat/laten ouders/leerkrachten/begeleiders op allerlei manieren weten waar hun (huis)werk ligt. 

Een gouden uitnodiging voor een helend proces. 

Om vanuit daar verder te gaan, naar de werkelijke behoeftes, verlangens en (verborgen) talenten in ieder binnen het (gezins)systeem.

Iedere keer weer ben ik diep geraakt en voel ik mij bevoorrecht dat ik mensen (groot en klein) zo diep en wezenlijk mag ontmoeten, in ware Zijn, licht en liefde.

Mijn manier van werken is erop gericht dat we de omgeving verkennen om vervolgens ook de binnenwereld van het kind en ouders te verkennen, aan te spreken, te erkennen, te helen en transformeren. 

Samen met jouw kind en jullie (ouder(s), verzorgers) luister, kijk, voel en praat ik graag verder en dieper op wat er op dat moment speelt, bijvoorbeeld:

  • mijn kind vertoont moeilijk gedrag op school en/of thuis
  • mijn kind komt niet mee op school en er is extra ondersteuning nodig
  • mijn kind kan zich lastig concentreren op school
  • mijn kind slaapt, eet, praat en/of speelt slecht
  • mijn kind voelt zich onzeker, sluit zich af en of is emotioneel in disbalans
  • mijn kind pest en/of wordt gepest
  • mijn kind maak een vermoeide indruk en/of klaagt over psychosomatische klachten

Aanbod

Kindsessie 60 min € 85,-
Ouder sessie 60 min € 85,-
Ouder-kind sessie 100 min € 125,-
Kind-school sessie 100 min € 125,-
Strippenkaart 10 uur voor alle vormen sessies € 800,-

Er vindt een verheldingsgesprek plaats aan mijn keukentafel, telefonisch of via zoom. 

Vanuit daar onderzoeken we wat er speelt en of ik degene ben die jullie kind en jou/jullie kan ondersteunen. 

Ik werk vanuit bewustzijn, levenservaring, onderwijskundige, creatieve en bewustZijns achtergrond. De vorm en duur komt in samenwerking tot stand. Het kan zijn dat we in overeenstemming starten met 3 kind sessies, waar na 2 sessies behoefte blijkt aan een ouder-sessie. De locatie en tijdsduur van een sessie kan ook in overeenstemming met elkaar bepaald worden.