Multidimensionale Kristal Opstellingen dagen

De Kracht van Ordening

Multidimensionale Kristal Opstellingen Dag:                                  De Kracht van Ordening

Een Kristal Opstellingen Dag is een dag waar je als Galactisch Mens alle ruimte en bedding krijgt. Waar we je kwaliteiten erkennen vanuit jouw afkomst, waar te nemen vanuit het Galactisch Centrum. 

Het Galactisch Centrum is een ongelimiteerde database. Het is een oneindig bewustzijn waarbinnen ieder wezen vrij kan reizen in het veld waar alle informatie is. Eén van de meest vergeten krachten op Aarde is ordening. Dit betekent dat er een bewustzijn is waar ieder wezen een eigen plek heeft in het geheel. 

Tijdens deze dag wordt er heel bewust gewerkt vanuit een veilige bedding waarin het portaal naar de diepe binnenwereld(en) wordt opengehouden. Met het exploreren van deze dieptes, navigeren en registreren we mee, waar het directe Bronlicht de donkerte kan verlichten. Waar vanuit verbinding, betekenis en helende energie ervaren kan worden. We dragen zorg voor de balans van het Schaduwwerk en je essentie met Zielskwaliteiten. Ook is het voor ons belangrijk om het innerlijk kind er heel bewust bij te betrekken. We maken onderscheid in 3 verschillende innerlijk kind lagen; het galactisch innerlijk kind, het zielen innerlijk kind en het aards innerlijk kind. Voor hen is er ruimte om erkend en herkend te worden in kwaliteiten en beschadigingen/trauma. Dit vormt een alchemistisch geheel in jouw reading-healing opstelling. 

Op deze dag bundelen Niki & Nanco Immanuël hun expertises en
(reading/healing/empowerment) kwaliteiten, om met behulp van kristallen,
een groepsopstelling te doen waarin ieder een korte reading en bekrachtiging ontvangt in deze ordening. Wat is jouw code? Welk wezen en welke bewustzijnsvelden vertegenwoordig jij in het geheel? En zo ook hier in de ervaring als individu, binnen een familie/gezins/zielen/vrienden ordening. En hoe maak je jezelf vrij om te kunnen leven in Vrije Verbinding? 

Met hulp van o.a. (ook zelf meegenomen) kristallen gaan we jouw oorspronkelijke kristallijne zelf aanraken en bewust op aan zetten. Jij mag je rechtmatige plek (nog meer) innemen. Jouw Galactische Hart mag volledig zijn en openbloeien.

N.B. Tijdens de ene opstelling zal de nadruk liggen op schaduwwerk en innerlijk kindwerk. Tijdens de andere opstelling zal de nadruk weer meer liggen op de multidimensionale delen. Het kan ook een combinatie zijn van beiden.

We vragen je tijdens je reading/healing open te staan en in overgave je onderbewuste en onbewuste in jouw veld de ruimte te geven.

Niki en Nan dragen in afstemming met elkaar zorg voor de mogelijkheden en het uitlezen van het veld. Waarbij de vraag die ingebracht wordt het uitgangspunt is maar waar de nadruk naartoe gaat, open is en niet te sturen vanuit de mind/wil.

 

Kristallen en hun Wezensfuncties tijdens de Kristal Opstellingen Dag: 

Het bewustzijn van de kristallen hoeden ons geboorterecht om alle informatie en alles wie we zijn te voelen en ervaren. Werkend als een tijdelijke opslagplaats om onszelf dieper te herinneren en ervaren, tot we dit met ondersteuning weer kunnen heropenen in onszelf. De ziel werkt hier als portaalgeleider om vanuit het Galactisch Hart, Heel Je Zijn je lichaam in te begeleiden. 

Maandelijks houden wij één of meerdere kristaldagen. Ruim voor aanvang van de dag ontvang je alle informatie per mail.

De uitwisseling 130 euro per deelnemer op de locatie in Houten, Utrecht. Op een andere locatie in Nederland is de uitwisseling 150 euro per deelnemer. Er is maximaal ruimte voor 8 deelnemers.         

Je kunt je opgeven via nanconiki@gmail.com

With love, Niki & Nanco


Voor de Kristal Opstellingen dagen gelden annuleringsvoorwaarden: 

Na definitieve opgave via nanconiki@gmail.com ben je altijd het gehele workshop bedrag verschuldigd.