Even voorstellen

 

Mijn naam is Niki la Fleur (1981), woonachtig te Houten (Utrecht).

Van jongs af aan had het mijn interesse hoe (interpersoonlijke) verbindingen werken en waarom het niet de beweging volgde die ik waarnam en voelde, zowel niet in mezelf als in de wereld om mij heen. 

Ik ervoer de wereld als een prachtige plek met volle potentie die nauwelijks gevoeld, ervaren en geleefd werd. 

Als klein meisje paste ik me waar mogelijk aan en raakte verder weg van mijn eigen oorspronkelijkheid. Wel begreep ik dat de aardse psychologie ontworpen was als een van de wegen terug naar het ware zelf. 

 

In mijn tienerjaren en jong volwassen jaren ging ik op zoek naar mijzelf. Dit deed ik als puber door me af te zetten, vragen te stellen, waar te nemen en te ervaren waar grenzen lagen. Dit leverde mij veel ervaringen op die zowel vervullend/verrijkend, als beschadigend waren. 

Kunst en communicatie waren voor mij twee manieren om mij te uiten en mijn binnenwereld vorm te geven en te vertalen. 

Een groot deel in mij kreeg geen rechtmatige plek mede door opvoeding, omgeving, eigen beperkende overtuigingen/beschadigingen en patronen. Dit maakte mij nog gepassioneerder mijzelf te herontdekken in mijn ware zelf. 

Dit kondigde een periode aan van trainingen volgen, opleidingen doen, boeken lezen, ervaringen opdoen binnen mijn studie/werk, sociale speeldomein en professionele hulp opzoeken.

 

Als volwassen vrouw en inmiddels moeder van 3 prachtige kinderen, was mijn hart nog steeds leider op mijn pad en werd de roep van mijn ziel steeds groter om tot wasdom te komen als vrouw, moeder, mens én bewustzijnswezen. 

En er miste nog altijd iets, een essentiële kern, die mij tot mijn zelfrealisatie-stroom kon brengen. 

Hier kon ik toen nog onvoldoende mijn vinger op leggen en raakte aan gevoelens van diep gemis, eenzaamheid, zoeken en niet weten. Via een vriendin kwam ik in contact met een galactische benadering van de psychologie. Waardoor ik ten diepste ervaarde dat alles wat ik altijd al voelde en wist erkend werd en plek kreeg in mij. Dit gaf mij steeds meer toegang tot de volledige psychologie van de mensheid en haar reikwijdte. Mijzelf erkennend en de opdracht gevend deze oneindige stroom op aan te zetten gaf mij de moed en een steeds groter groeiend vertrouwen om Heel Je Zijn van binnenuit op te bouwen. 

Waarin vrijheid en liefde mijn pijlers zijn en de basis voor het fundament in mezelf. 

 

Aangekomen in mijn NU ben je welkom bij mij, in jezelf. 

In het oneindige liefdesveld ontvang ik  wat nog geheeld/gezien/erkent/getransformeerd dient te worden.

Juist voor het openbreken en opschonen van al deze lagen, ben ik gekomen. 

In bewuste aanwezigheid Ben ik beschikbaar. 

 

Een aantal ervaringen:

"Ik werk nu bijna een jaar samen met Niki. Niki's liefdesveld is van een ongekende grootsheid. Niki is doortastend, onvoorwaardelijk, bedding biedend, confronterend, aanvoelend, meevoelend, oprecht nieuwsgierig, analytisch, creatief, vurig en heerlijk lekker gewoon mens. Niki straalt doorleefdheid uit en kent de klappen van de zweep van het leven op Aarde: de reikwijdtes en de schaduwrijke krochten van de ziel. Hierdoor ervaar ik haar als realistisch. Haar vermogen om levenssituaties vanuit talloze perspectieven te bekijken en voelen zorgt ervoor dat je je gezien voelt in alles wie je bent. Haar aanwezigheid straalt vertrouwen en openheid uit. Haar benadering van levensthematieken ervaar ik als verfrissend, helend en straight to the point. Zij heeft het in zich om mensen tot in hun diepste essentie aan te raken en in hun volle kracht te zetten. Haar oprechte aandacht is als een warm bad. Ik kan een sessie of kristal opstellingen dag bij haar van harte aanbevelen". - Nanco Immanuël

 

"Ik heb Niki tijdens 2 zelfrealisatie dagen mogen ervaren.

Je wordt geraakt door haar verfijnde, delicate, dynamische en helende vrouwelijke energie. Tijdens de uitwisseling vullen Niki en Nanco elkaar magnifiek aan. Niki weet heel concreet levensthema’s te pinpointen en helder uit te pakken. Vanuit haar insteek krijg je een veel diepgaander en holistische kijk op levenssituaties.

Na een realisatiedag heb je helderheid, inzicht en voel je je bekrachtigd.

Laat je (aan)raken en kom meer tot bij jezelf, tot jouw essentie.

Ik beveel Niki van harte aan en kijk uit naar volgende sessies". - Geraldine Huybrechts 

 

"Niki heb ik voor het eerst mogen ontmoeten op een Kristal opstellingen dag. Waarbij een diep proces in mij aangeraakt werd. Voor verder healing op dit stuk ben ik later voor een individuele sessie bij Niki geweest. Niki ontvangt jou met een warm veld van onvoorwaardelijke liefde vanuit een bewust zelf aanwezig zijn. Vanuit een bewuste afstemming op jou en met de groep ( bij de opstellingen dag) Tuned Niki in in samenwerking met haar mooie kristallen die bewustzijnsvelden in jou dragen, zichtbaar en bewust maken, zodat er lagen afgepeld worden en jouw essentie steeds meer in haar volledigheid zichtbaar durft te zijn". Love Angélique

 

"Ik voel mij ontzettend dankbaar na een sessie met Niki.
Dankzij onze sessie voel ik me veel meer uitgelijnd en in mijn kracht staan.
Het heeft zoveel in beweging gezet dat ik vanuit mijn eigen centrum mooie nieuwe stappen heb kunnen zetten op mijn pad.
Het voelde meteen heel vertrouwd en afgestemd bij Niki en had echt het gevoel dat ik op alle lagen werd gezien."🙏 Linda Susanne